NOVA J6 LED VIDEO PROCESSOR

Liên Hệ hỗ trợ: 0918 68 69 75 – 0934 01 05 10

Giải pháp tổ chức sự kiện trực tiếp

Chế độ bộ chuyển đổi và bộ ghép để linh hoạt tối đa

4 Đầu ra chính, có hỗ trợ xử lý 4K × 2K. Có thể nhận ra kích thước pixel đến pixel hiển thị lớn hơn mà không cần chia tỷ lệ bằng máy chủ phương tiện.

2 Đầu ra chính có hỗ trợ xử lý 4K × 1K.

Hỗ trợ nắm bắt từng nguồn đầu vào, PVW và PGM dưới dạng BKG, có thể hỗ trợ tổng cộng 6 BKG.

Hỗ trợ giám sát thời gian thực với PVW và PGM. Hỗ trợ fade in & fade out hiệu ứng chuyển đổi.

Hỗ trợ 6 lớp, mỗi lớp lên tới 4K × 2K. Băng qua

nhiều đầu ra sẽ không giới hạn số lượng lớp

An toàn và ổn định

Dự phòng kép cho sự ổn định cuối cùng

Đầu ra dự phòng dự phòng (hỗ trợ  chế độ liên kết đơn hoặc kép).

Contact Me on Zalo